Tin nội bộ

Thông báo cho sinh viên tạm dừng học để phòng dịch bệnh Covid-19

Cập nhật : 05:07, 03/05/2021

 Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo-QLSV thông báo cho sinh viên các khoá 10, 11, 12 thực hiện việc tạm dừng học từ: Thứ ba ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của Nhà trường.

Các tin khác