Tin tức sinh viên

Thông báo v/v nộp học phí học kỳ I năm 2017 - 2018

Cập nhật : 06:04, 19/06/2017

 BỘ LAO ĐỘNG TB & XÃ HỘI                      CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

       BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

           Số: 04/TB.TC - KT- CĐNBK                                       Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v:  Nộp học phí học kỳ I năm 2017 - 2018

 

Theo kế hoạch học tập, học kỳ I năm học 2017 – 2018, các sinh viên  K7, K8 sẽ bắt đầu từ 13/08/2017. Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng nghề K7 và K8 kế hoạch thu học phí của học kỳ 1, thời gian & mức học phí cụ thể như sau:

 

I.                   Tiền học phí kỳ 1 :

 

780.000 VNĐ/tháng  x 5  tháng

=

3,900,000

VNĐ

BHYT năm 2018 (bắt buộc)          

=

458,000

VNĐ

Tổng cộng:

 

4,358,000

VNĐ

Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm năm tám nghìn đồng chẵn.

 

II.Thời gian đóng học phí :

1.Thời hạn nộp học phí từ ngày 14/08/2017 - 30/09/2017

2. Địa điểm :

- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

 

- Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau :

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

 

Ghi chú : Khi nộp qua tài khoản ngân hàng:

Sinh viên K7 ghi nội dung: Học phí học kỳ 5, Mã sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

Sinh viên K8 ghi nội dung: Học phí học kỳ 3, Mã Sinh viên, Họ và tên, Lớp Chuyên Ngành

 

Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa 7 và Khóa 8 biết về kế hoạch thu học phí và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

 

Nơi gửi:                                             TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐNBKHN

-          Sinh viên;                                                                TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH KT

-          Phòng ĐT & QLSV;                                                           

-          Các Khoa chuyên môn;                                                            (Đã ký)

-          GVCN các lớp;

-          Bảng tin; website;

-          Lưu 

Các tin khác