Tin tức sinh viên

Thông báo về thời hạn nộp học phí kỳ 6 cho SV khóa 6

Cập nhật : 03:04, 01/03/2017

      Theo kế hoạch học tập, học kỳ 6 năm học 2016 – 2017, các sinh viên K6 sẽ bắt đầu nhận đồ án từ ngày 07/03/2017. Vậy Nhà trường thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp cao đẳng  nghề K6 về thời hạn cuối cùng hoàn thành học phí và mức đóng cụ thể như sau: 

I. Tiền học phí kỳ 6 :

780.000 VNĐ/tháng  x 5  tháng   =     3.900.000 VNĐ

Bằng chữ: Ba triệu, chín trăm nghìn đồng chẵn.

 II.Thời gian đóng học phí :

1.Hạn cuối cùng ngày: 07/03/2017

2. Địa điểm :

- Phương án 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính - Kế toán (P208, nhà D 92 Lê Thanh Nghị, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

- Phương án 2: Nộp qua tài khoản của Trường theo thông tin sau :

+ Tên tài khoản: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội.

+ Số tài khoản: 1483201003290 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ Đô - Hà Nội.

Hoặc số TK: 12210000677873 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành - Hà Nội.

Ghi chú : Khi nộp qua tài khoản cần ghi rõ: Tên & mã sinh viên, ngày sinh, khóa & lớp học. Sau khi hoàn thành nộp học phí qua TK, Nhà trường sẽ chuyển lại cho sinhviên thông báo xác nhận đã đóng học phí.

 Vậy Nhà trường thông báo cho sinh viên các khóa 6 được biết và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc theo thông báo này.

  

 

    Nơi gửi:                                                                     TL HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐNBKHN

-         Sinh viên ;                                                                                                             (Đã ký)

-          Phòng TC – KT;                                                                  

-          Phòng Đào tạo & QLSV;                                                                  

-          Các Khoa chuyên môn;

-          GVCN các lớp;

-          Bảng tin;

-          Lưu 

Các tin khác