Microsoft Office 365

Hướng dẫn cập nhật số điện thoại vào tài khoản OFFICE 365 Cán bộ và sinh viên trường
Cập nhật: 05:04, 15/05/2020
Cập nhật số điện thoại vào tài khoản OFFICE 365 cho cán bộ và sinh viên trường Cao Đẳng Nghề Bách Kh...
Đăng ký cấp lại mật khẩu OFFICE 365 Education(Email) Sinh Viên
Cập nhật: 11:08, 15/11/2019
Nhà trường sẽ đối chiếu các thông tin sinh viên cung cấp để xác thực việc cấp lại mật khẩu cho sinh ...
HƯỚNG DẪN TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG EMAIL OFFICE 365
Cập nhật: 11:09, 08/11/2019
Mục đích Hướng dẫn truy cập và sử dụng email Office 365. Phạm vi áp dụng Cán bộ, giảng viên, si...
Thay đổi mật khẩu Office 365
Cập nhật: 11:09, 08/11/2019
Thay đổi mật khẩu Office 365 dành để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.
trang
1 2