Tin nội bộ

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp) bổ sung ngày 26/04/2021

Cập nhật : 04:04, 26/04/2021

Thống kê kết quả học tập để xét được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc thi tốt nghiệp) và không được làm đồ án tốt nghiệp( hoặc không được thi tốt nghiệp) bổ sung ngày 26/04/2021:

 

1) Danh sách sinh viên được làm đồ án hoặc thi tốt nghiệp bổ sung:

>>>Xem chi tiết

2) Danh sách sinh viên không được làm đồ án hoặc thi tốt nghiệp (do chưa hoàn thành học phí):

>>>Xem chi tiết

3) Danh sách sinh viên không được làm đồ án hoặc thi tốt nghiệp khóa cũ:

>>>Xem chi tiết

4) Danh sách sinh viên được làm đồ án hoặc thi tốt nghiệp khóa cũ:

>>>Xem chi tiết

Các tin khác